Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα – e-shop των παραδοσιακών προϊόντων Παπαδήμα (www.papadimasz.gr).

To  ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει προς πώληση χειροποίητα  ζαχαρώδη και ζυμαρικά του εργαστηρίου μας. Στόχος μας είναι η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των προϊόντων που ζητάτε και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αναλυτικής κατηγοριοποίησης και περιγραφής των προϊόντων. Είμαστε  φυσικά στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία που αφορά τα προϊόντα μας.

Δικαιοπάροχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με επωνυμία ‘ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ’ με έδρα  το χωριό Μενδενίτσα Φθ/δας ΤΚ 35100, Ελλάδα, ΑΦΜ 043394600, ΔΟΥ Λαμίας, αριθμ. ΓΕΜΗ 23087454000.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους ή μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία». Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται  και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, προσθέτει ή διαγράφει  τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τερματίσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών,, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, εν γένει  αντιγραφή, σε οποιαδήποτε  μορφή, οποιουσδήποτε μέρους του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας  καθώς και των εμπορικών σημάτων της εταιρείας εκτός αν έχετε λάβει την άδεια της εταιρείας μας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τις εξουσίες του δικαιούχου και κατά συνέπεια κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο  κυρώσεις.

Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση αυτής της ιστοσελίδας, η παρακώλυση ή με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να διαπράττετε αξιόποινες πράξεις  να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους κλπ και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβάρυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες να αποστέλλετε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό και εν γένει να προσπαθείτε να επηρεάσετε την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση οποιουσδήποτε μέρους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Επιπρόσθετα δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας ωστόσο, οι φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση , μορφή και εικόνα των προϊόντων. Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες να υπάρξουν πληροφορίες και στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση των  προϊόντων καθώς έχουν φωτογραφηθεί   σε προγενέστερη κατάσταση

Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με τις πρώτες ύλες, προϊόντα ή υπηρεσίες – λογισμικό  που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η εταιρεια σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη “ιών”, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ως εκ τούτου η δικαιούχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές,  αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία  και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου , ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα του η εταιρεία μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις( links) με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους καθώς και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεια.

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της εταιρείας μας  διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις,  που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013).  Επίσης, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H εταιρεία μας δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (GDPR), τον Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29.08.2019) καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και σχετική νομοθεσία.

 

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία

Η εταιρεία μας, λειτουργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε ή μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την ιδιότητά σας ως συναλλασόμενοι, είτε ως πελάτες του φυσικού μας καταστήματος είτε ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας (www.papadimasz.gr).

Ειδικότερα, τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως είναι το ονοματεπώνυμό σας
 • Στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα, όπως είναι το φύλο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός της κωδικός, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία με τα οποία εμφανίζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η διεύθυνση IP, δεδομένα cookies, τοποθεσία, τύπος συσκευής μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση, στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

 

2. Για ποιο σκοπό πραγματοποιείται η επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Κατά τη σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβασης:
  • Για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε την ορθότητα των στοιχείων σας
  • Για να επεξεργαστούμε, την παραγγελία (διαχείριση και διεκπεραίωση της πληρωμής, αποστολής, επιστροφής προϊόντων)
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με κάποια συναφθείσα σύμβαση προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε (χρόνος διαθεσιμότητας όταν κάποιο προϊόν έχει εξαντληθεί, τυχόν αλλαγή στο χρόνο παράδοσης)
 • Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας μας, της προάσπισης των συμφερόντων μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Για να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα και σχόλιά σας
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και τις αγορές σας
  • Για να σας ενημερώνουμε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας (αποστολή mail, sms κλπ σχετικά με κάποιο νέο προϊόν π.χ.)
  • Για να σας ενημερώνουμε και να συμμετέχετε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, σε προωθητικές μας ενέργειες (αποστολή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ.)
  • Για να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων με βάση τις προτιμήσεις και τις συναλλαγές σας, ώστε η επικοινωνία μας μαζί σας για ενημέρωση αναφορικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα επιβράβευσης, και εν γένει προωθητικές ενέργειές μας, να είναι στοχευμένες και σύμφωνα με τις συναλλακτικές σας συνήθειες και τα ενδιαφέροντα, ώστε να μη σας επιβαρύνουμε με ανεπιθύμητο και περιττό υλικό.
  • Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με διακρίσεις, διοργανώσεις, εκδηλώσεις, στις οποίες η Εταιρείας μας διοργανώνει ή συμμετέχει.
  • Για να αξιολογούμε τη δραστηριότητά μας με συνέπεια, για να διαπιστώνουμε την τυχόν ύπαρξη προβλημάτων στις συναλλαγές μας, ώστε να βελτιώνουμε το μάρκετινγκ της Εταιρείας, το περιβάλλον στο οποίο συναλλάσεστε μαζί μας ως καταναλωτές και τις εν γένει υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
  • Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στις παρατηρήσεις σας και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε σε τυχόν αιτήματά σας αναφορικά με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σαςΣε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με άλλους τρόπους θα σας ενημερώνουμε κατά το χρόνο συλλογής αυτών ώστε να έχετε τη δυνατότητα αποδοχής, άρνησης και διεξοδικής ενημέρωσης.
 • Για το δικό σας όφελος:
  • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του διαδικτύου
  • Για να εντοπίζουμε, διαχειριζόμαστε και επιλύουμε τυχόν ζητήματα εξυπηρέτησης, τεχνικών προβλημάτων, αναφορικά με τις υπηρεσίες μας είτε αναφορικά με το φυσικό είτε αναφορικά με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
  • Για αποφυγή τυχόν διαδικτυακής απάτης και άλλων εγκλημάτων αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου

 

3. Σε ποιους δύνανται να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται από συγκεκριμένους μόνο υπαλλήλους της εταιρείας μας οι οποιοι δεσμεύονται με καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο.

Τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στα οποία είτε είμαστε υποχρεωμένοι είτε δικαιούμαστε να τα γνωστοποιήσουμε, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, βάσει της  ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και κοινοτικής, δικαστικών αποφάσεων, ή στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, και συγκεκριμένα σε:

 • Σε εταιρείες με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (π.χ. Γενική Ταχυδρομική, ΕΛΤΑ Courier, ACS)
 • Σε εταιρείες συμβουλευτικής του διαδικτύου και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (Rocket Path PC)
 • Σε εταιρείες συλλογής, αυτοματοποίησης και προώθησης αυθεντικών προϊόντικών αξιολογήσεων
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ενημερώσεων
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρονική αναζήτηση, σύγκριση και αξιολόγηση προϊόντων και καταστημάτων
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες δρομολόγησης SMS και φωνής, όπως επίσης και περιαγωγής ευρείας κάλυψης
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης χρήσης του ιστότοπου, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του κλπ (π.χ. Google Adwords, Google Analytics)
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook)

Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, δεν τους εξουσιοδοτούμε να διατηρούν, να αποκαλύπτουν ή να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα και για άλλους λόγους, πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχουν.

Η εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου και όποτε επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ειτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα είτε εφόσον υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αναφορά δίχως προηγούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

4. Ποιο το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας και τι γίνεται κατά το χρόνο παρέλευσης του διαστήματος αυτού.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας για διάστημα που δεν ξεπερνά τους 24 μήνες από την τελευταία σας συναλλαγή μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, εγγραφή σε υπηρεσίες μας κ.λ.π.). Ειδικότερα, αναφορικά με προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορά προϊόντων, διατηρούνται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις νομικές υποχρεώσεις (φορολογικές π.χ.) και στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα διατηρηθούν ανώνυμα σε μη αναγνωρίσιμη και ταυτοποιήσιμη μορφή, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστικές αναλύσεις που θα ενισχύσουν τον επιχειρηματικό μας προγραμματισμό. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για τεχνικούς λόγους.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η εταιρεια μας , συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε:

 • το δικαίωμα πρόσβασης για να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, σχετικά με το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και επιπλέον να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημά σας, είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας στους υπαλλήλους μας τα ειδικά διαμορφωμένα έντυπα που είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα μας, είτε αποστέλλοντάς μας σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λαμία Ν. Φθιώτιδας,4ο χλμ Λαμίας-Αθηνών  ΤΚ 35100), είτε με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή papad_j@otenet.gr με τίτλο το ανάλογο δικαίωμα το οποίο ασκείτε και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεστε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,μπορείτε προσφύγετε υποβάλλοντας καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάνοντας χρήση των ανωτερω στοιχείων επικοινωνίας

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων, την ανάλυση της επισκεψιμότητας, την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων του δικτυακού τόπου. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας, συναινείτε στη χρήση τουλάχιστον των αναγκαίων cookies μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής και χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Τα cookies δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή.

Επιπλέον, μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η αποθήκευση cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να αλλάξει ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας στην ενότητα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η παρούσα ενημέρωση για τη χρήση cookies μπορεί να τροποποιείται διαρκώς, οπότε καλό είναι να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα τακτικά για τυχόν ενημερώσεις.

Η συναίνεσή σας ισχύει για το ακόλουθο site: www.papadimasz.gr

 

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Τα προιοντα μας διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση με εξαίρεση τους επαγγελματίες εμπόρους (Β2Β)
 • Πραγματοποιώντας μια παραγγελία συμφωνείτε ότι αγοράζετε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας με τα στοιχεία της παραγγελίας σας δεν αποτελεί και αποδοχή της.
 • Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε αίτημα παραγγελίας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί το παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις»
 • Μπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας είτε ως χρήστης της Ιστοσελίδας συμπληρώνοντας τα στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής είτε ως μη ταυτοποιημένος χρήστης
 • Οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:
 • Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας εμφανίζεται η συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Η αγορα των προιοντων θα πραγματοποιηθεί μόνο οφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική κάρτα
 • Με την  επιλογή της «αντικαταβολής» θα λάβετε επιβεβαίωση παραγγελίας βάση της οποίας θα σας παραδοθεί υπο τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση ΣΕ ΕΥΡΩ . Με την επιλογή» κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό»της εταιρείας  η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός ΣΕ ΕΥΡΩ .
 • Η εξόφληση με μετρητά ισχύει σε περίπτωση παραλαβής της παραγγελίας σας από το φυσικό κατάστημα μας
 • Ακολούθως η παραγγελία περνά στο στάδιο της παρασκευής  και διεκπεραίωσης λαμβάνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, μόλις είναι έτοιμα προς αποστολή στην διεύθυνση παράδοσης .
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει έλλειψη σε κάποιο προιον, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας είτε με μήνυμα e-mail είτε με τηλεφωνική επικοινωνία .

Κατά κανόνα παραδίδουμε προϊόντα μόνο εντός της ΕΕ. Για παραδόσεις εκτός ΕΕ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ενότητας « Επικοινωνήστε μαζί μας», δηλώστε τη χώρα διαμονής για να κριθεί ότι η παράδοση προϊόντων μας είναι εφικτή και ασφαλής. οι πελάτες θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος μέσω ηλεκτ.ταχυδρομείου είτε με τηλεφωνική επικοινωνία εντός εύλογου διαστήματος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή που υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της (είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 2 ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας θα σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας.

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε την ποιότητα και την φρεσκάδα των προϊόντων μας, πραγματοποιούμε μικρές και συχνές παραγγελίες και δεν διατηρούμε μεγάλα αποθέματα στην αποθήκη μας .Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων μας είναι φρέσκα και χωρίς συντηρητικά παρασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.  Οι  χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στο ηλεκτρονικο μας κατάστημα  πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε η εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου on line παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

Λάβετε υπόψη ότι, λόγω της φύσης των προϊόντων μας, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να  τηρούνται σε κατάλληλες για το είδος θερμοκρασίες και σε σκιερό μέρος κατόπιν της παράδοσής τους από τον μεταφορέα. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση που το/τα προϊόντα δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσης από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης. Η εταιρεία μας   επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όποιος χρήστης εγγράφεται ως επαγγελματίας στην ιστοσελίδα μας φέρει ο ίδιος την ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων του που δηλώνει στην ιστοσελίδα μας καθώς και για την διενέργεια των συναλλαγών του. Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας ως επαγγελματίας παρέχετε την υπεύθυνη δήλωσή σας προς την εταιρεία μας ότι α) εκπροσωπείτε ή έχετε την εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου στη συγκεκριμένη συναλλαγή και ότι δεσμεύετε το πρόσωπο αυτό και β) ότι είστε ο ίδιος υπεύθυνος για την τήρηση των φορολογικών και των τυχόν ποινικών, υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν την επιχείρησή σας καθώς και το σύνολο των κανόνων αποθήκευσης, διατήρησης και παράδοσης των προϊόντων αυτών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικη επικοινωνια ή sms  τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας.

Αυτά τα μηνύματα αφορούν τα εξής βήματα:

 1. Επιβεβαίωση παραγγελίας
 2. Διεκπεραίωση παραγγελίας: Όταν τα προϊόντα της παραγγελίας συλλέχθηκαν και έχουν δρομολογηθεί για αποστολή στο χώρο σας τα οποία θα συνοδεύονται από απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο
 3. Εκκρεμότητες παραγγελίας: Αν κάποιο/α από τα προϊόντα της παραγγελίας σας δεν συλλέχθηκε και έχει μείνει ως εκκρεμότητα θα επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά.
 4. Ακυρωμένη: Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στους Παρόντες Όρους.

Επίσης σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ή πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.

Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να επικοινωνήσετε μαζί μας με οιανδήποτε τρόπο. Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι η περιγραφόμενη επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτής (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή sms) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησής σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιαδήποτε επιλογή (sms-email-τηλεφωνικα).

Σε περίπτωση τηλεφωνικής σας παραγγελίας με πρωτοβουλία σας κατόπιν κλήσης σας ισχύουν άπαντες οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η εταιρεία μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να παραλάβετε ή να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας δυνάμει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Η εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ. Το κόστος μεταφοράς διαμορφώνεται ως εξής:

Υπηρεσία Express

Επόμενη Ημέρα

Χρέωση

(€ έως /kg

Χρέωση

(επιπλέον kg)

Χρόνος Παράδοσης

(Εργ. Ημέρες)

Εντός Πόλεως€3/2kg€1.3/1kg1-3
Χερσαίοι Προορισμοί€3/2kg€1.3/1kg1-3
Νησιωτικοί Προορισμοί€3/2kg€1.5/1kg1-5
Δυσπρόσιτοι προορισμοί€8/2kg€2/1kg1-7

 

Ενδέχεται η αποστολή των αγαθών να γίνει και  με μεταφορικό μέσο της εταιρείας μας διασφαλίζοντας την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Οπωσδήποτε όμως θα έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με τον αγοραστή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παραλαβής με καταβολή μετρητών από το φυσικό κατάστημα μας, ή κατάθεση σε λογαριασμό, καθώς και στην περίπτωση παράδοσης με αντικαταβολή, η εταιρεία μας παρακρατεί την κυριότητα των αγορασθέντων προϊόντων μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και καταβολή του τιμήματος αγοράς.

Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη εταιρεία Courier). Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους. Ο διανομέας θα επιχειρήσει να σας παραδώσει το προϊόν έως 3 φορές (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη εταιρεία Courier), άλλως θα παραμείνει στους χώρους του διανομέα με δική σας ευθύνη και δαπάνη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας  για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης σε εσάς, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τρόπο πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, ήτοι α) μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, β)με αντικαταβολή μόνον εντός Ελλάδος, δ) εξόφληση με μετρητά ισχύει σε περίπτωση παραλαβής της παραγγελίας απο το φυσικό κατάστημα μας ε) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων πληρωμής για μια παραγγελία.

Συγκεκριμένα, δεχόμαστε πληρωμές με κάρτες VISA, VISA Debit, MasterCard, Maestro μέσω της υπηρεσίας Alpha e-commerce, με αντικαταβολή αλλά ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος και με επιπλέον χρέωση σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα 2.00€. Επίσης δεχόμαστε ως τρόπο πληρωμής κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.
Οι συνεργαζόμενες τράπεζες και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί είναι (στην επωνυμία ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ.):

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΙΒΑΝ: GR3301103960000039600282584
 • ALPHA BANK
  IBAN: GR0801402100210002002020630
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR2901721630005163096554286
 • EUROBANK
  IBAN: GR2802607400000160103620696

Για αιτιολογία κατάθεσης βάζετε πάντα το ονοματεπώνυμο που έχετε καταχωρήσει στην παραγγελία. Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε πληρωμή μέσω τρίτης τράπεζας και όχι από την ίδια τράπεζα, θα πρέπει να χρεώνεστε την επιβάρυνση εμβάσματος. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την παραγγελία σας εάν γίνει μεταφορά από τρίτη τράπεζα με χρέωση του παραλήπτη των χρημάτων με τα έξοδα εμβάσματος και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης του αντιτίμου. Επίσης διευκρινίζεται ότι δεν δεχόμαστε επιταγές ως μέσο πληρωμής για τις αγορές.

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Εάν  λάβετε κάποιο προϊόν που δεν σας ικανοποιεί ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας πριν ανοιχτεί η συσκευασία και οπωσδήποτε πριν καταναλωθεί.

Όσοι χρήστες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ως καταναλωτές  δύνανται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση πριν γίνει αποστολή των προϊόντων καθώς πρόκειται για τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και είναι φρέσκα και χωρίς συντηρητικά.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας κρίνει ότι ο πελάτης  καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραια και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

Αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας γίνεται οπωσδήποτε πριν την αποστολή των προιοντων ειδάλλως χάνεται η δυνατότητα αλλαγής/ακύρωσης.

Σε περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρία μας κατόπιν ακύρωσης ή αλλαγής της παραγγελίας σας κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό άμεσα με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ για την επιστροφή των προιοντων θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με οιονδήποτε τρόπο μαζί μας.